Ga direct naar inhoud
Leon Biezeman foto Ronald Hissink
Blog

Niet langer struikelen over moeilijke woorden

Hoe korter de informatie, hoe beter het doordringt. Dat is waarschijnlijk voor iedereen zo, maar geldt helemaal voor mensen met dyslexie.

Hoe korter de informatie, hoe beter het doordringt. Dat is waarschijnlijk voor iedereen zo, maar geldt helemaal voor mensen met dyslexie. Léon Biezeman kan het weten, want hij wordt zelf dagelijks door deze beperking gehinderd en schreef inmiddels al zes boeken om inzicht te geven in en begrip te kweken voor dyslectici. Hij voelde zich het domste jongetje van de klas, maar werd uiteindelijk succesvol schrijver. Is dat niet appzurt?

“Veel websites en documenten zijn op het eerste gezicht ontmoedigend. Grote lappen tekst, plaatjes zonder duidelijke functie en ondoordringbare menu’s schrikken de meeste dyslectici direct af. Terwijl
het helemaal niet zo moeilijk is om een beetje rekening met hen te houden.”

“Websites van veel gemeenten, provincies en rijksoverheid bieden al speciale toepassingen voor mensen met dyslexie, zoals het omzetten naar hoog contrast, veranderen van de achtergrondkleur en het kiezen voor een groter lettertype. Dat kun je meestal zelf aanpassen naar eigen smaak. Zo kunnen wij online informatie beter tot ons nemen.”


“Veel documenten - ook van de overheid - zijn helaas nog steeds doordrenkt met jargon. Ik weet uit eigen ervaring dat moeilijke woorden een enorm struikelblok zijn voor dyslectici. Het vermijden van dit jargon is een van de simpelste manieren om teksten leesbaarder te maken. Iedere gemeente of provincie zou zo’n jargon-radar moeten hebben. De opsteller van het document is vaak ‘blind’ voor deze valkuil. Mijn tip: steek energie in het omzetten van al die vaktaal naar simpele taal, zodat de gemiddelde Nederlander ook begrijpt wat er wordt bedoeld!”


“Het vermijden van jargon is een van de simpelste manieren om teksten leesbaarder te maken.”

“Bij documentcreatie gaat vorm nog vaak boven inhoud. Teksten staan in verschillende groottes en types en op verschillende onlogische plekken. Het ziet er speels en leuk uit, maar ik raak informatietechnisch gezien in de war en mis essentiële zaken. Mijn brein kwalificeert dat namelijk als ‘ruis’ en dus ‘niet relevant’. Met name dyslectici zijn erg geholpen als de informatie in documenten logisch in de leesrichting is opgesteld, met duidelijke en functionele iconen. En ik vermoed dat dat voor veel meer mensen geldt.”

“Wat ik online echt een goede verbetering vind, is de aanwijsfunctie die aan de nieuwe epub3-bestanden is toegevoegd. De voorgelezen tekst van documenten wordt daarmee ook gearceerd met een gekleurd balkje. Uiteindelijk maken dit soort kleine aanpassingen, een wereld van verschil.”

Léon Biezeman schrijft boeken en houdt presentaties over dyslexie. Klik hier voor meer informatie.


Met xential|validate naar digitale toegankelijkheid

Met de module xential|validate ben je in staat sjablonen te ‘valideren’ en daarmee een antwoord op de vraag te krijgen of jouw sjabloon voldoet aan wettelijke richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Daarmee helpen we organisaties hun informatie snel en efficiënt toegankelijk te maken voor iedereen, ook als het gaat om het gebruik van jargon.

De basisfunctionaliteit van xential|validate komt beschikbaar in xential 4. Samen met enkele klanten gaan we nu starten met het implementeren van de verplichte richtlijnen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Gaandeweg rollen we deze module dan verder uit.

Richtlijnen digitale toegankelijkheid in de EU

De EU heeft de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid verder aangescherpt. Alle Nederlandse overheidsorganisaties moeten aan deze nieuwe richtlijnen, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), sinds september 2018 voldoen.