Ga direct naar inhoud
Henk Ruud
Blog

StUF-DCR: de voor- en nadelen

StUF-DCR is de gemeenschappelijke taal voor gemeenten, die als doel heeft om informatie-uitwisseling eenvoudig, maar vooral uniform te maken. Deze standaard zorgt ervoor dat gegevensuitwisseling met documentcreatie-applicaties steeds op dezelfde manier ingericht kan worden.

Wat vindt xential van StUF-DCR?
Als leverancier van documentcreatie-software gaat xential altijd voor de integratie met de meeste functionaliteit. Dat lukt niet altijd met StUF-DCR (Standaard Uitwisselingsformaat Documentcreatie). Tegelijkertijd zijn genoeg situaties denkbaar dat klanten voor de standaardisatie van StuF-DCR kiezen.

Eerder noemden we al dat, als er gebruik wordt gemaakt van een StUF-DCR integratie, dit betekent dat er geen nieuwe integratie gemaakt hoeft te worden. Standaardisering dus. Qua snelheid is dit absoluut een voordeel, want het duurt nu geen weken om een leveranciersintegratie te bouwen. Een ander voordeel is dat de onderhoudskosten een stuk lager liggen bij StUF-DCR.

Anders dan bij StuF-DCR, vergen leveranciersintegraties stuk voor stuk onderhoud. Nu vraag je je wellicht af wat een leveranciersintegratie is? Je kunt het zien als een op maat gemaakte integratie, waarbij xential ervoor zorgt dat de verschillende systemen met elkaar 'praten'.

De standaardisatie van StuF-DCR ook als een nadeel werken. Er zitten namelijk beperkte functionaliteiten op de StUF-DCR integratie, doordat alles gestandaardiseerd is. Er kunnen geen andere gegevens uitgewisseld worden dan is bepaald in de StUF-DCR integratie.

Wat nog een belangrijk aandachtspunt is, is hoe de beveiliging is geregeld bij de gegevensuitwisseling. In principe zou dit kunnen plaatsvinden met een niet-versleutelde verbinding en zit hier dus een potentieel privacy-lek.

Tevens wordt de indruk gewekt bij StUF-DCR dat je ‘zomaar’ een applicatie kunt vervangen. Dat is niet helemaal correct. In de basis is dit mogelijk, maar sjablonen zullen wel echt omgebouwd moet worden, als er wordt gewisseld van bijvoorbeeld zaaksysteem of documentcreatie leverancier.

Een vergelijking tussen StUF-DCR en een leveranciersintegratie

StUF-DCR

Leveranciersintegratie

Starten vanuit je zaaksysteem.

Ad-hoc starten in xential en vanuit xential een zaak starten.

Geen ondersteuning van standaard bulkverwerking van NAW-gegevens.

Mogelijkheid tot bulkverzending.

Het opslaan van wijzigingen in je Word-document doe je handmatig.

Opslag van het document kan zeer divers worden ingericht. Er kan zelfs een concept worden opgeslagen waarbij in xential nog een ‘pending document/concept’ beschikbaar blijft waar nog aan gewerkt wordt en bij definitief maken wordt er pas echt een definitieve registratie of opslag gedaan.

Beperkte uitwisseling van metadata.

Uitgebreide uitwisseling van metadata.

Kortom: de functionaliteiten van StUF-DCR houden grofweg in dat er alleen eenvoudige gegevensuitwisseling plaatsvindt en de ‘extra’s’ worden niet ondersteund door StUF-DCR.

Conclusie
Mocht je als klant standaardisatie belangrijk vinden, wil je niet investeren in een toch wel kostbare leveranciersintegratie, en wil je daarnaast het gemak van het overstappen naar een andere applicatie, dan is StUF-DCR de oplossing. Maar als je meer functionaliteiten wilt, dan de StUF-DCR integratie biedt, is het raadzaam alsnog voor een zogenoemde leveranciersintegratie te gaan. Bij een leveranciersintegratie kunnen we bijvoorbeeld meer metadata, zoals zaakgegevens, uitlezen. Zo worden aan beide kanten (klant en xential) de sterkste kanten van de applicatie gebruikt. Dat betekent een eenmalige invoer en meervoudig gebruik; precies dé gedachte van xential.