Ga direct naar inhoud
20221014 Xential 13
Blog

Van document- naar contentgeneratie

Een document is zo oud als de mensheid. Van in steen gebeiteld spijkerschrift, tot hiërogliefen op papyrus, tot brieven uit de typemachine, tot alles wat we tegenwoordig met behulp van onze computers en telefoons maken. Het zijn allemaal documenten.

Veel mensen denken bij het woord document alleen aan een A4’tje met tekst, maar dat is in onze ogen te beperkt. Ook een boek, PDF, appje of filmpje is een document. Om verwarring te voorkomen, spreken we daarom niet langer van documentcreatie, maar van contentgeneratie.

In deze blog lees je welke rol xential hierbij speelt en hoe onze software past in een toekomstbestendig applicatielandschap.

Output naar wens
Zoals we de laatste jaren hebben gezien dat e-mail zich ontwikkelde tot (rechts)geldig document, zullen we in de toekomst dezelfde ontwikkeling zien met andere contentvormen. Het is niet langer vanzelfsprekend dat officiële afspraken alleen via brieven kunnen worden bevestigd.

Een burger stuurt een appje met een vraag en verwacht een appje terug. Maar diezelfde burger kan ook een mail of een spraakbericht sturen. Dit vraagt om een verandering van denken.

In de praktijk is de vorm ondergeschikt geworden aan de gebruikerswens. Als je wilt dat de vorm zich kan aanpassen naar de gebruikerswens, moet die vorm vloeibaar zijn. Vandaar dat we spreken over output naar wens. Maar hoe maak je de vorm vloeibaar? We zoomen eerst in op de content zelf.

Content is opgebouwd uit drie elementen

  • Inhoud: ‘harde tekst’ die niet verandert, gecombineerd met een stukje ‘creatieve tekst’.
    Denk bijvoorbeeld aan de harde tekst van een opdrachtbevestiging in combinatie met een terugblik op het gevoerde kennismakingsgesprek.
  • Data: alle informatie die vanuit een ander (zaak)systeem wordt opgehaald.
    Denk bijvoorbeeld aan naam- en adresgegevens.
  • Datumstempel: de datum waarop het document is aangemaakt.

Door flexibel met de vorm om te gaan, kun je steeds nieuwe samenstellingen maken met de inhoud, de data en het datumstempel. Met andere woorden: je kunt steeds nieuwe content(vormen) genereren. Repeterend werk wordt hierbij zoveel mogelijk vermeden, terwijl de output correct blijft.

Wat betekent dat voor de processen waar we gebruik van maken?

In feite zitten we al in de nieuwe toekomst, waarbij steeds vaker gebruik wordt gemaakt van output naar wens. De processen moeten daarop worden ingericht. We kennen inmiddels allemaal voorbeelden hiervan. In de toekomst zullen we steeds vaker:

  • digitaal ondertekenen;
  • (geselecteerde) appjes authentiseren en vastleggen;
  • onze identiteit bevestigen via DigiD en E-herkenning.

De komende jaren zullen veel van deze processen verder ingeburgerd raken. Daardoor wordt het mogelijk om diverse vormen van content te gebruiken voor (officiële) bekendmakingen.

Output die zich aanpast aan de ontvanger heeft de toekomst
De tijd dat we simpelweg (A4) documenten genereerden, ligt achter ons. De manier waarop informatie wordt uitgewisseld is ‘vloeibaar’ geworden en deze ontwikkeling zal zich in de toekomst verder uitbreiden. Input, zoals getypte tekst, wordt omgezet in de vorm die de ontvanger wenst, bijvoorbeeld gesproken woord of video. Daarom bereiden we onze software hier nu al op voor.

Ook de inhoud zelf wordt steeds belangrijker voor ons. Xential|validate is daarvan een eerste voorbeeld. Deze tool helpt gebruikers om content te publiceren die voldoet aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid (WCAG) en die op meerdere manieren digitaal toegankelijk is.

Hoe profiteren gebruikers?
In de toekomst zien we veel mogelijkheden op dit vlak. Onze software ondersteunt de afzender om taal te gebruiken die aansluit bij de doelgroep, en de ontvanger krijgt content die past bij zijn of haar taalniveau.

Onze gebruikers profiteren hiervan. Behalve dat xential hen ondersteunt bij het maken van de content, helpt de software in de toekomst ook om de inhoud beter te laten aansluiten bij de ontvanger. Het goed overbrengen van een boodschap wordt hiermee stukken eenvoudiger!